Bu Koşullar, GeneratePassword ("biz", "biz" veya "bizim") tarafından işletilen https://generatepassword.io web sitesinde ("Hizmet") bulunan tüm içerik, Ürün ve Hizmetlere erişiminizi ve bunları kullanımınızı yönetir.

Hizmetlerimize erişiminiz, burada yer alan tüm hüküm ve koşulları ve tarafımızca zaman zaman yayınlanan ve yayınlanabilecek diğer tüm işletme kurallarını ve politikalarını değiştirmeden kabul etmenize tabidir.

Hizmetlerimize erişmeden veya Hizmetlerimizi kullanmadan önce lütfen Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Hizmetlerimize erişerek veya Hizmetlerimizin herhangi bir bölümünü kullanarak, bu Şartlara tabi olmayı kabul edersiniz. Sözleşmenin şartlarının herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, Hizmetlerimize erişemez veya Hizmetlerimizi kullanamazsınız.

Fikri Mülkiyet

Sözleşme, Bizim veya üçüncü tarafların fikri mülkiyetlerini bizden size devretmez ve bu tür mülkiyetlere ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (taraflar arasında olduğu gibi) yalnızca GeneratePassword ve lisans verenlerinde kalacaktır.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Hizmetleri kullanırken, üçüncü bir tarafça geliştirilen üçüncü taraf hizmetlerini, ürünlerini, yazılımlarını, yerleştirmelerini veya uygulamalarını ("Üçüncü Taraf Hizmetleri") kullanabilirsiniz.

Herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini kullanırsanız, şunları kabul etmiş olursunuz:

  • Bir Üçüncü Taraf Hizmetinin kullanımına ilişkin tüm riskler size aittir ve Üçüncü Taraf web siteleri veya Hizmetleri için kimseye karşı sorumlu veya yükümlü olmayacağız.
  • Bu tür web sitelerinde veya hizmetlerde bulunan veya bunlar aracılığıyla sunulan bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu veya yükümlü olmayacağımızı kabul ve beyan edersiniz.

Hesaplar

Hizmetlerimizin herhangi bir bölümünün kullanımı bir hesap gerektirdiğinde, bir hesap için kaydolduğunuzda bize eksiksiz ve doğru bilgiler vermeyi kabul edersiniz.

Hesabınız altında gerçekleşen her türlü faaliyetten yalnızca siz sorumlu ve yükümlü olacaksınız. Hesap bilgilerinizi güncel tutmaktan ve şifrenizi güvende tutmaktan siz sorumlusunuz.

Hizmete erişmek için kullandığınız hesabınızın güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz. Erişim kimlik bilgilerinizi paylaşmayacak veya kötüye kullanmayacaksınız. Hesabınızın yetkisiz kullanımını veya başka herhangi bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal bize bildirmelisiniz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, GeneratePassword tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir.

GeneratePassword, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. GeneratePassword ayrıca, bu tür web sitelerinde veya hizmetlerde bulunan bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımı veya bunlara güvenilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya ortaya çıktığı iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

Ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşulları ile gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

Fesih

Hizmetlerimizin tamamına veya bir kısmına erişiminizi herhangi bir zamanda, nedenli veya nedensiz, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Sözleşmeyi veya GeneratePassword hesabınızı feshetmek isterseniz, Hizmetlerimizi kullanmayı bırakabilirsiniz.

Mülkiyet hükümleri, garanti feragatnameleri, tazminat ve sorumluluk sınırlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmenin doğası gereği fesihten sonra da geçerli olması gereken tüm hükümleri fesihten sonra da geçerli olacaktır.

Sorumluluk Reddi

Hizmetlerimiz "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" sağlanmaktadır. GeneratePassword ve tedarikçileri ve lisans verenleri, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi reddeder. Ne GeneratePassword ne de tedarikçileri ve lisans verenleri, Hizmetlerimizin hatasız olacağına veya bunlara erişimin sürekli veya kesintisiz olacağına dair herhangi bir garanti vermez.

Hizmetlerimizden içerik veya hizmet indirdiğinizi veya Hizmetlerimiz aracılığıyla başka bir şekilde içerik veya hizmet elde ettiğinizi, kendi takdirinize ve riskinize bağlı olarak anlıyorsunuz.

Yargı Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk

Yürürlükteki herhangi bir yasanın aksini öngördüğü durumlar haricinde, Sözleşme ve Hizmetlerimize erişim veya Hizmetlerimizin kullanımı New York yasalarına tabi olacaktır.

Sözleşme ve Hizmetlerimize erişim veya Hizmetlerimizin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü ihtilaf için uygun yer New York'ta bulunan eyalet ve federal mahkemeler olacaktır.

Değişiklikler

GeneratePassword, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Önemli değişiklikler yaparsak, web sitemizde yayınlayarak veya değişiklikler yürürlüğe girmeden önce size bir e-posta veya başka bir iletişim göndererek sizi bilgilendireceğiz. Bildirimde, yeni şartların yürürlüğe gireceği makul bir süre belirtilecektir.

En azından aşağıdakileri sağlamaya çalışacağız
30
değişikliklerin yürürlüğe girmesinden bir gün önce bildirimde bulunmak. Değişikliklerimizi kabul etmiyorsanız, belirlenen bildirim süresi içinde veya değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlerimizi kullanmayı bırakmalısınız.

Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz yeni şartlara tabi olacaktır.

Bize Ulaşın

Bu Kullanım Koşulları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin
support@generatepassword.io


Son Güncelleme 27 Temmuz 2023